Garanční podmínky


Provozovatel - Společnost BEST SERIES s.r.o., IČO: 05643724 se sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedením u Krajského soudu v Ostravě pod spis. Zn C69453.
1.1. Předmět GP (Garanční podmínky)

1.2. Garance výsledku reklamního kanálu slouží k ochraně naších zákazníků, kteří si objednají reklamu na BS reklamní kanál. Garance souvisí s vyplacením 930 CRPT, nebo poměrné části CRPT, která zbývá k výsledku reklamního kanálu do výše GARANCE 930 CRPT na účet BestSeries.cz v případě, že od zakoupení reklamního kanálu do 6 kalendářních měsíců daná platba (4000 Kč) uživateli nepřinese výnos, neboli provize ze systému Best Series za prodej jakékoli produktové řady balíčku X………… ve výši 930 CRPT. Částka 930 CRPT, nebo poměrná část skutečně provize z poskytnuté platby do reklamního kanálu je braná jako penále za nedodání služby, která spočívá v tvorbě objednané reklamy. Příklad: platba v reklamním kanálu Vám během 6 kalendářních měsíců zajistila 300 CRPT v odměnách dle platného kompenzačního plánu na www.bestseries.cz náleží Vám tedy po skončení garanční doby 6 měsíců 630 CRPT vždy, tak aby byl rozdíl dorovnán do 930 CRPT. V případě výsledku reklamního kanálu, která by převyšovala hodnotu 930 CRPT zákazník přichází o garanci a náleží mu veškeré skutečné provize a odměny, na které má dle kompenzačního plánu nárok.

1.3. Aktivace reklamy v reklamním kanálu lze objednávat pouze po jednom až do výše počtu balíčků X3 s platinovým voucherem. Společnost Best Series s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoli dané reklamní kanály upravit či vypnout.

1.4. Pokud je reklama v reklamním kanálu aktivní (4000 Kč) nesmí společnost Best Series s.r.o do této objednávky nijak zasahovat v případě vypnutí má uživatel nárok na GARANCI v bodě 1.2.. Společnost Best Series s.r.o má právo na změnu či vypnutí reklam v aktivním kanálu.

1.5. Aktivní reklamu lze využít v reklamním kanálu pouze do výše 4000 Kč/měs. Jeden reklamní kanál uživatel získá za nákup balíčku X3 s Platinovým voucherem nebo vyšším balíčkem s platinovým voucherem (Podpora výstavby projektů v Best Series s.r.o.). Společnost Best Series s.r.o. si vymezuje právo na úpravu či vypnutí reklamy v následujících platbách do reklamy v reklamním kanálu.

1.6. Reklamní kanály a reklama spravovaná společností Best Series s.r.o. pro uživatele BS ACADEMY a BEST SERIES s.r.o. Může být kdykoli bez udání důvodu změněna, pozastavena či zrušena. Nevztahuje se již na spravovanou reklamu, která byla řádně zaplacena v tomto případě se vztahuje opět GARANCE.

1.7. Reklamní kanály a reklama spravovaná společností Best Series s.r.o. pro uživatele BS ACADEMY a BEST SERIES s.r.o. je bonus a možnost pro uživatelé Best Series s.r.o., kteří nakoupili balíčky X3 s platinovým voucherem, nebo vyšším balíčkem s platinovým voucherem.

1.8. Reklama v reklamním kanálu uživatele a její nastavení může trvat až 10 pracovních dnů od zaplacení produktu uživatelem. Garance nabývá v platnost po době 15 dnů od připsáním platby za reklamu v reklamním kanálu a potvrzením v účtu uživatele. Postup aktivace může uživatel sledovat ve své online kanceláři. Doba 15 dnů slouží pro nastavení účtu klienta, zároveň je to doba, po kterou může zákazník, nebo provozovatel aplikace https://academy.bestseries.cz/ odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Provozovatel si vyhrazuje právo na neposkytnutí služeb na https://academy.bestseries.cz/ , kterémukoli uživateli a to v době do 14 dnů od zakoupení reklamy (4000 Kč) v reklamním kanálu uživatele. Každá platba za reklamu v reklamním kanálu se bere za samostatnou objednávku a vždy je nastaven proces 15 dnů.

1.9. Společnost Best Series s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu podmínek používání celé aplikace spojené se správou reklamy v BS Academy vedené na doméně https://academy.bestseries.cz. Provozovatel - Společnost BEST SERIES s.r.o., IČO: 05643724 se sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedením u Krajského soudu v Ostravě pod spis. Zn C69453.

2.1. Webová aplikace je součástí a propojená s doménou https://bestseries.cz doména webové aplikace BS ACADEMY je pouze SUBDOMÉNOU https://academy.bestseries.cz. Při nákupu balíčku X3 s Platinovým voucherem, X5000 se na nákup vztahují VOP, ZOP a OOU uvedené na https://www.bestseries.cz. Které uživatel potvrdil při registraci do aplikace https://academy.bestseries.cz.

2.2. Reklamace se řídí dle VOP a ZOP uvedené na https://bestseries.cz. Odstoupení od Smlouvy – Uživatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (tj. od převedení Financí na Provozovatele). Uživatel, který je podnikatelem, nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení čl. 10. ZOP.

2.3. Účinnost GP jsou platné a účinné od 1.3.2021 přihlášením do uživatelského účtu pro stávající uživatelé a pro nové při registraci na https://academy.bestseries.cz.